TEL: PN-PT 9-17 | Czat: PN-SB 9-21

zalecamy czat na żywo z KOGrobotiX

Regulamin i Zasady napraw

PRZEKAZUJĄC URZĄDZENIE DO SERWISU KOG, AKCEPTUJESZ REGULAMIN:

1. EKSPERTYZA jest darmowa (z wyjątkiem ingerencji cieczy , ekspertyzy do operatora/ubezpieczyciela oraz koniecznością sprawdzenia urządzenia w bazach Producenta na potrzeby serwisowania (24,99 zł) w celu uzyskania informacji o możliwościach serwisowania dbając o jak najlepszą jakość naprawy, w wypadku kiedy do jej zakończenia i przedstawienia wyceny, niezbędny jest montaż nie demontowalnych części lub też konieczna jest naprawa w stopniu znaczącym (bliskim pełnej naprawie), to zostaniesz obarczony(a) kosztami z tym związanymi. Kwota ta, nie jest ujmowana w końcowej cenie, jeżeli naprawa płatna jest realizowana w KOG. W wypadku urządzeń po kontakcie z cieczą, ogniem lub innym żywiołem, stan po ekspertyzie i/lub naprawie, może ulec pogorszeniu ze względu na specyfikę usterki.

1a. Serwis rezerwuje sobie prawo korekty pierwotnej ekspertyzy/wyceny, do momentu fizycznego demontażu urządzenia i weryfikacji zgłoszonego opisu, a także dostępności części. Zmiana ekspertyzy/wyceny, na skutek braku możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności (różnice technologiczne, budowa części/urządzenia, wadliwe części itp.) – zwłaszcza przy zamawianiu ich z zagranicy, w żaden sposób nie umożliwia rezygnacji z kosztów transportu (punkt 10) ani też z ew. kosztu sprawdzenia w bazie producenta (punkt 1) w wypadku anulowania zlecenia.

2. Wyrażasz zgodę na wykonanie dodatkowych czynności, nie uwzględnionych we wstępnej wycenie a niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconej naprawy (np. oprogramowanie-skutkuje to usunięciem zawartości urządzenia, dlatego tak ważna jest kopia zapasowa wykonana we własnym zakresie lub zlecona KOG)

3. Części, których wymiana została zrealizowana są zwracane Klientowi na jego życzenie przy zlecaniu naprawy Serwisowi. Brak takiej informacji uniemożliwi logistycznie odzyskanie części przeznaczonych w takich wypadkach do recyklingu.

4. Serwis KOG nie bierze odpowiedzialności za karty SIM, pamięci, etui itp ani nic innego co nie jest przedmiotem naprawy. Przyjmując urządzenie do Serwisu sprawdzamy czy nie ma w urządzeniu rzeczy zbędnych, jednak odpowiedzialność za dodatki w/w spoczywa na Kliencie.

5. Serwis KOG nie bierze odpowiedzialności za utratę danych w urządzeniu. Zawsze istnieje ryzyko utraty danych podczas naprawy. Jeżeli dane są ważne, przekaż tą informację podczas przyjęcia. Sprawdź, czy zlecenie zawiera: Kopia Zapasowa – płatna dodatkowo. (tylko jeżeli urządzenie się w pełni uruchamia, winnym wypadku cena ustalana jest indywidualnie)

6. Nie odbierając przez 3 miesiące od momentu gotowości urządzenia do odbioru i przekazania informacji mailowej i SMS, zgadzasz się pokryć koszty magazynowania w wysokości 100 zł brutto miesięcznie.

7. Urządzenie przed wydaniem zostanie sprawdzone i jeżeli nie jest opisane inaczej, zostało naprawione wg zlecenia. Dostaniesz raport z wykonanych czynności sprawdzających.

8. Gwarancja: udzielamy gwarancji serwisowej na wykonaną usługę: do 6 miesięcy – części oryginalne i/lub kontynuacja pozostałej gwarancji Producenta urządzenia. Czas trwania gwarancji jest opisany na podglądzie zlecenia www, kosztorysie oraz dokumencie wydania. Urządzenie może posiadać ukrytą plombę gwarancyjną, której uszkodzenie skutkuje natychmiastową anulacją gwarancji.

9. W niektórych przypadkach, Technik może wykonać fotografię urządzenia w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości bądź też udokumentowania naprawy.

10. Transport Twojego urządzenia do KOG nie jest objęty żadnymi opłatami, z wyjątkiem anulowania zlecenia lub braku możliwości naprawy. W takim wypadku możliwa jest:
– utylizacja urządzenia (końcowa kwota wynosi wówczas 0 zł)
– odsyłamy urządzenie po przedpłacie za transport (29 zł)

 

Aktualizacja 29.01.21

 

  • Podstawowa i najszybsza forma kontaktu z obsługą:
   serwis@KOG.com.pl lub poniższy przycisk:

  • Przyjęcia urządzeń do Serwisu:
   w Twoim Centrum Handlowym lub  POK w Twoim mieście
   – wysyłka do KOG za pośrednictwem zakładki
   WYŚLIJ URZĄDZENIE
  • usterki standardowe wykonujemy w czasie do 3 dni roboczych
  • Dedykowane wsparcie serwisowe dla Partnerów 7 dni w tygodniu w godz. 9:00 – 21.00
  • Infolinia serwisowa dla Klienta końcowego: 530100123

  9-17 lub czatuj z nami 9-21 ->