TEL: PN-PT 9-17 | Czat: PN-SB 9-21

zalecamy czat na żywo z KOGrobotiX

iPhone-iPad-iWatch-Macbook

Чче Направич:

zdj'cie-cennik-iphone-naprawa
телефон-iPhone

планшет-iPad
zdjecie-appe-iwatch-serwis-naprawa
Зегарек-иВас
zdj'cie-cennik-macbook-naprawa
ноутбук-макбук


Serwis naprawa Apple-iPhone-iPad-iWatch-Macbook

W przeciwiestwie делать innych марек, urz'dzenia Apple, obj'te s tylko 12 miesi'czn' gwarancj'j'nta. Jej статус oraz pozosta'e informacje, sprawdzimy на podstawie numeru IMEI lub numeru seryjnego na stronie producenta. W przeciwiestwie делать informacji делать jakich mamy dost'p (KOG), informacj'na stronie Apple s' niestety ubogie i sprowadzaj' si' do odpowiedzi' tak lub nie.W rezultacie nie otrzymujesz innych istotnych informacji, np. на Яке siec zablokowany шутки simlock?

Зашми Зее posiadasz prawa gwarancyjne. W rezultacie Твей iPhone, IPad, zegarek iWatch czy Macbook kwalifikuje сиз делать takiej naprawy serwisowej. Istotne шутки, по mechanicznie ани wizualne nie by'o uszkodze ' (wgi'ta obudowa, st'uuczone szk'o, g'bie rysy na obudowie, poobijane naro'niki).Джесли так шутки, чтобы mo'esz skorzystaz z bezp'atnej naprawy W serwisie autoryzowanym Apple.

Памитадж przed przekazaniem делать serwisu:

naprawa W ramach gwarancji wymaga wy'cczenia Найти мой Iphone, Apple nawet nie przyjmie делать siebie takiego urz'dzenia, делать czasu wy'cczenia wstrzyma так nap'raw. Przede wszystkim, wykonaj kopie zapasow'-urz'dzenie wr'cy do Ciebie z wgranym najnowszym oprogramowaniem. W zwi'zku z tym, wszystkie dane zostan' wymazane bezpowrotnie.

Мойе Дэйн Са w iCloud?

naprawa W Ramach serwisu pogwarancyjnego zalecane jest wy'cenia opcji Найти мой Iphone. Длакзего? Длатего Зе шутки в niezb'dne np. делать procesu wykonania kopi zapasowej Twoich danych takich jak zdj'cia czy видео o ile sobie tego zyczysz.
Chocia' резервного копирования tworzy сизе przez urz'dzenie automatycznie W chmurze iCloud, чтобы zawiera W niej tylko 5GB bezp'tnej przestrzeni. Skutkuje в zabezpieczeniem automatycznym, pierwszych wykonanych przez Ciebie zdj' lub nagra' tylko do 5GB. W przeciwiestwie делать us'uги Google, gdzie u'ytkownik otrzymuje 15GB. Konkluzja: wida'tu spor' r'nicе, co przy pewno'ci zabezpieczenia danych ma ogromne znaczenie.
W zwi'zku z tym, wszystkie wykonane "p'niej" po "pierwszych" 5 гигабайтах zdj'cia czy filmy, nie s'przesy'ane do chmury iCloud. Подсумовуйц, ни маш ич забезпичзоныч! Истние затем Рызыко ихуты. Длакзего? Поньеваш кашда надрава serwisowa Twojego iPhone, iPada czy Macbooka, jest ryzykowna dla zawarto'ci pami'ci Twojego "jab'uszka". 

Naprawa wy'wietlacza w iPhone, po co Wam kod?

Чосиач моше сич видавач – вымиана экрану в бардзо справа проста. Без ватпения – nic bardziej mylnego! Na pewno sprawa nie jest prosta na przyk'adzie iPhone, gdzie nie do' producent konstrukcyjnie utrudnia przyk'adow' wymian' ekranu, jeszcze nie daje mo'liwo'ci, по sprz't po naprawie dok'adnie sprawdzi. Быш моше по вымимани wy'wietlacza, przesta' poprawnie dzia'a's czujnik zbli'eniowy. Длакзего? Дбашош о detale, sprawia, Зе nawet niezau'alne dla oka przesuni'cie czujnika на szybce wy'wietlacza, моше spowodowa' проблема w komfortowym u'ytkowaniu. Efektem шутки ponowna wizyta W serwisie. й pewno'ci' nie nale'y, чтобы сделать po'danych sytuacji przez Klienta. Tego к powodu istotne шутки, по Serwis миаш mo'liwo'sprawdzenia wykonanej przez siebie pracy.Коччак – nie zapomnij o przekazaniu nam lub wy'czeniu kodu blokady urz'dzenia. (zazwyczaj 6 cyfrowy).

Виминьяч zbit'szybkе чизи ca'y wy'wietlacz?

Wydaje сие, Зе w wypadku Apple odpowied' jest oczywista. W przeciwiestwie делать np. Xiaomi, Apple stosuje rozwi'zania technologiczne nie mo'liwe do skopiowania w cz'ciach zamiennych. Пржикшадем нич бюдзи фанккья 3D Touch. Зе wzgl'du на koszty produkcji таке права patentowe, nikomu si' nie op'aca jej kopiowa' w wy'wietlaczach zamiennych. Jeszcze bardziej odpowied' ma sen jak si' we'mie pod uwagе, r'nic' w wy'wietlaniu barw. Dlatego wymiana wy'wietlacza w iPhone, powinna si' odby' tylko je'li nie ma innego wyj'cia. W przeciwiestwie делать wymiany ekranu, mamy wymian' zbitej szybki w Twoim urz'dzeniu. Прец warstwy ochronnej samego ekranu я warstwy dotykowej, nic wi'caj nie jest przedmiotem naprawy.

  • Podstawowa i najszybsza forma kontaktu z obsługą:
   serwis@KOG.com.pl lub poniższy przycisk:

  • Przyjęcia urządzeń do Serwisu:
   w Twoim Centrum Handlowym lub  POK w Twoim mieście
   – wysyłka do KOG za pośrednictwem zakładki
   WYŚLIJ URZĄDZENIE
  • usterki standardowe wykonujemy w czasie do 3 dni roboczych
  • Dedykowane wsparcie serwisowe dla Partnerów 7 dni w tygodniu w godz. 9:00 – 21.00
  • Infolinia serwisowa dla Klienta końcowego: 530100123

  9-17 lub czatuj z nami 9-21 ->