E-MAIL

shop@kingofgsm.pl

KONTAKT SERWIS

530 100 123

KONTAKT SPRZEDAŻ

883 101 123

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

10:00 – 17:30

Regulamin i Zasady napraw w KOG

PRZEKAZUJĄC URZĄDZENIE DO SERWISU KOG, AKCEPTUJESZ REGULAMIN:

1. EKSPERTYZA jest darmowa (z wyjątkiem ingerencji cieczy oraz ekspertyzy do operatora/ubezpieczyciela), w wypadku kiedy do jej zakończenia i przedstawienia wyceny, niezbędny jest montaż nie demontowalnych części lub też konieczna jest naprawa w stopniu znaczącym (bliskim pełnej naprawie), to zostaniesz obarczony(a) kosztami z tym związanymi. Kwota ta, nie jest ujmowana w końcowej cenie, jeżeli naprawa płatna jest realizowana w KOG. W wypadku urządzeń po kontakcie z cieczą, ogniem lub innym żywiołem, stan po ekspertyzie i/lub naprawie, może ulec pogorszeniu ze względu na specyfikę usterki.

2. Wyrażasz zgodę na wykonanie dodatkowych czynności, nie uwzględnionych we wstępnej wycenie a niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconej naprawy.

3. Części, których wymiana została zrealizowana są zwracane Klientowi na jego wyraźne pisemne życzenie przy zlecaniu naprawy Serwisowi KOG. Brak takiego wyraźnego życzenia w formie pisemnej na zleceniu, uniemożliwi logistycznie odzyskanie części przeznaczonych w takich wypadkach do Recyklingu.

4. Serwis KOG nie bierze odpowiedzialności za karty SIM, pamięci, smycze itp ani nic innego co nie jest przedmiotem naprawy. Przyjmując urządzenie do Serwisu sprawdzamy czy nie ma w urządzeniu rzeczy zbędnych, jednak odpowiedzialność za dodatki w/w spoczywa na Kliencie.

5. Serwis KOG nie bierze odpowiedzialności za utratę danych w urządzeniu. Zawsze istnieje ryzyko utraty danych podczas naprawy. Jeżeli dane są ważne, przekaż tą informację podczas przyjęcia. Sprawdź, czy zlecenie zawiera: Kopia Zapasowa – płatna dodatkowo 50 zł. (tylko jeżeli urządzenie się w pełni uruchamia)

6. Nie odbierając przez 3 miesiące od momentu gotowości urządzenia do odbioru i przekazania informacji mailowej i SMS, zgadzasz się pokryć koszty magazynowania w wysokości 100 zł brutto miesięcznie.

7. Urządzenie przed wydaniem zostanie sprawdzone i jeżeli nie jest opisane inaczej, zostało naprawione wg zlecenia. Dostaniesz raport z wykonanych czynności sprawdzających.

8. Gwarancja na towary i usługi: z wyjątkiem ingerencji cieczy, udzielamy gwarancji serwisowej na wykonaną usługę (do 6 miesięcy – części oryginalne) i/lub kontynuacja pozostałej gwarancji Producenta na urządzenie. Niektóre części zamienne HQ – gwarancja do 3 miesięcy oraz działania nie przewidziane przez Producenta. Urządzenie może posiadać ukrytą plombę gwarancyjną, której uszkodzenie skutkuje natychmiastową anulacją gwarancji.

9. W niektórych przypadkach, Technik może wykonać fotografię urządzenia w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości bądź też udokumentowania naprawy.

10. Transport Twojego urządzenia do KOG nie jest objęty żadnymi opłatami, chyba że nastąpi rezygnacja z usługi/kosztorysu. W takim wypadku urządzenie zostanie odesłane za pobraniem za kwotę 40 zł (transport i pakowanie). Jeżeli jednak zdecydujesz się na utylizację swojego urządzenia w KOG, opłata transportowa nie jest wymagalna.

 


Odebranie urządzenia świadczy o braku jakichkolwiek uwag oraz akceptacje powyższej informacji, która była przekazywania również w formie mailowej na potwierdzeniu przyjęcia i wydania.

 

  • King of GSM | KOG Serwis
   ul. Fieldorfa 10 lok.329,
   Warszawa
  • Serwis: serwis@kingofgsm.pl
  • Sprzedaż on-line: shop@kingofgsm.pl
  • Biuro: biuro@kingofgsm.pl
  • Przyjęcia urządzeń do Serwisu (Strefa Klienta):
   Poniedziałek – Piątek 10:00 – 17:30
  • Dedykowane wsparcie serwisowe dla Partnerów 7 dni w tygodniu w godz. 9:00 – 23.00

Zadaj pytanie on-line